Helder Onafhankelijk!

Initiatiefvoorstel – Verkiezingsdebatten via Regio Noordkop TV

Helder Onafhankelijk! heeft op 15 januari 2022 een initiatiefvoorstel geschreven voor TV debatten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Omdat de Helder Onafhankelijk! nog niet in de gemeenteraad van Den Helder vertegenwoordigd is, hebben wij Harmen Krul (CDA Den Helder) en Carla van Driesten (Samen Actief SR) gevraagd dit initiatiefvoorstel bij de raad in te dienen.

Tijdens het presidium van 31 januari 2022 heeft bijna alle fractievoorzitters van de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Helaas was alleen Behoorlijk Bestuur tegen dit voorstel, anders was het voorstel unaniem aangenomen.

Hieronder vind u het ingediende initiatief voorstel. Onder de foto vind u ook een link naar het document in PDF.

Initiatiefvoorstel verkiezingsdebatten via RegioNoordKop TV – Openbaar – AANGENOMEN