Helder Onafhankelijk!

Achterkamertjespolitiek.

Den Helder beeft nog altijd onder de meest kwalijke uitwassen van de landelijke VVD, CDA en D66 politiek.
Maar sinds 2018 is daar op lokaalniveau zelfs een partij aan toegevoegd, namelijk Beter voor Den Helder.

Deze achterkamertjes hebben al veel te lang in onze gemeente de politieke boventoon gevoerd met bijgeluiden van criminele corruptie en belangenverstrengeling. Onze inwoners hebben recht op heldere en onafhankelijke besluitvorming.

Alle politieke besluiten moeten worden genomen in de raadzaal en niet in de achterkamertjes van het gemeentehuis of vrijmetselaarsloge. Persoonlijke verrijking, familiebelangen, partijbelang vriendjespolitiek horen niet thuis binnen de Helderse gemeenteraad en al helemaal niet op het pluche.

Ook horen (oud) raadsleden & (oud) wethouders geen (betaalde of onbetaalde) bestuursfuncties te bekleden van instellingen, verenigingen en bedrijven die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie. Zeker als de bestuurders nooit eerder in de betreffende branche werkzaam zijn geweest.