Helder Onafhankelijk!

Afvalinzameling

De afgelopen jaren is er steeds meer ingezet op gescheiden afvalinzameling bij de bron. De grijze bak is inmiddels in veel wijken verdwenen en vervangen door wijkcontainers. Wijkcontainers die voor voornamelijk veel ouderen te ver van de woningen zijn geplaatst.

De afval verzameling is er niet goedkoper op geworden, de laatste jaren gaat de afvalstoffenheffing alleen maar omhoog.

Helder Onafhankelijk! is van mening dat de afvalstoffenheffing omlaag kan door afvalscheiding te laten plaatsvinden bij de HVC. Dit is een stuk goedkoper als afvalscheiding bij de bron (bewoners) en het afval kan machinaal beter worden gescheiden waardoor er voor het milieu betere resultaten kunnen worden gehaald.


Standpunt Helder Onafhankelijk sinds 2014.
Standpunt is niet gewijzigd.