Helder Onafhankelijk!

Ambtelijk apparaat.

Onze eerste opgave is het terugdringen van bureaucratische regelgeving en het beëindigen van de langdradige en oeverloze discussies tussen ambtenaren en burgers.

Als iets goed is, is het goed en als iets fout is, is het fout! Zo maakt Helder Onafhankelijk het onderscheid en dat is het grote verschil!  Een goed begin is het halve werk!

Soms begint de gemeente acceptabel, maar meestal is de uitvoering niet goed.

Wij zijn voorstanders van een gemeentelijke telefoon, welke ook wordt opgenomen, ook voor een klacht en dan willen  we binnen afzienbare tijd constateren of er iets zinnigs mee gedaan wordt of al gedaan is.

Nieuwe vacatures voor ambtenaren dienen  alleen nog maar vervuld te worden wanneer dit strikt noodzakelijk is. Een slank ambtelijk apparaat brengt een efficiëntere werkwijze met zich mee. Dit dient ervoor te zorgen dat de ambtenaar meer verantwoordelijkheid krijgt voor de besluiten die genomen moeten worden. Nu loopt dit  over meerdere schijven, zodat niemand meer weet  hoe en wat.

Externe inhuur van medewerkers en bedrijven zal moeten stoppen. Binnen de ambtenarij is er genoeg ervaring en expertise om het zelfde werk te kunnen uitvoeren, voor veel lagere kosten.

Ambtenaren krijgen de kans om te groeien binnen onze gemeente waardoor zij zich kunnen opwerken naar een hogere functie zonder de bevolking van zich te vervreemden. Kennis blijft behouden binnen onze gemeentegrenzen.

Helder Onafhankelijk is van mening, dat ambtenaren, wethouders en de burgemeester bij dwingende voorkeur langere tijd in Den Helder dienen te wonen en/of een maatschappelijke binding met de stad Den Helder en daardoor met de bewoners dienen te hebben.

Standpunt Helder Onafhankelijk sinds 2014.
Standpunt is niet gewijzigd.