Helder Onafhankelijk!

Bed, Bad en Brood

Afgewezen asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. De Rechter heeft hierbij bepaald dat deze personen ongewenst vreemdeling zijn in Nederland en moeten terugkeren naar het land van herkomst.

De ongewenst vreemdelingen moeten door het COA worden opgevangen in een uitzetcentra. Om direct te kunnen starten met de uitzetprocedure.

Wat Helder Onafhankelijk! betreft komt er geen uitzetcentrum in onze gemeente en worden uitgeprocedeerde vreemdelingen verplaats naar een uitzetcentrum. In de Helderse opvangcentra vangen wij alleen oorlogsslachtoffers op.

Standpunt Helder Onafhankelijk sinds 2018.
Standpunt is niet gewijzigd, alleen tekstueel aangepast
.