Helder Onafhankelijk!

Belastingen.

Wij zijn tegen elke verhoging van de Gemeentelijke Belastingen, behalve wegens de jaarlijkse correctie door inflatie en verhoging slechts alleen bij economische groei.

Waarom zou de gemeente moeten indexeren en scheefgroei veroorzaken en zich uit de markt prijzen, wanneer in de vrije markt prijsdalingen en indexeringen achterwege blijven!! Dit geldt ook voor tarieven voor gemeentelijk huur- en grondbeleid.

Helder Onafhankelijk is dus pertinent tegen het verhalen van bezuinigingen op de burgers en bedrijven van Den Helder, welke door de landelijke politiek worden opgelegd en door Helderse politici worden uitgevoerd.

Belasting mag nooit, maar dan ook nooit, worden ingezet om de gemeentelijke begroting sluitend te maken. Den Helder en andere gemeenten verhogen parkeer- en OZB belasting alleen om een schijnbaar sluitende begroting te maken. Dat is schandelijk snijden in eigen vlees!

OZB behoort de waarde van het huis te volgen, waarbij rekening gehouden dient  te worden met de waarde stijging of daling van het onroerend goed. Extra verhogingen van de OZB, ten voordele van externe organisaties, anders dan de gemeente Den Helder, keuren wij af. In het verleden zijn verhogingen van de OZB ingevoerd ten behoeve van het stadshart en Willemsoord. Wij zijn van mening dat deze dienen te worden afgeschaft.

Helder Onafhankelijk is van mening, dat de belastingen, die betaald worden, slechts aangewend behoren te worden waarvoor ze worden geïnd. Als voorbeeld noemen we de parkeergelden, die gebruikt kunnen worden voor het onderhoud en behoud van de parkeergelegenheid en het onderhoud van openbaar gebied. Niet om als financiële dekking te gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuw stadhuis of het faillissement van de schouwburg tegen te houden, tegen de wil van de bevolking die om financiële redenen niet een gebruik van het theater kunnen maken.

Update;
De inflatie stijgt in ons land op extreme wijzen. dit komt onder meer door de huidige gasprijzen. Of deze trend de komende jaren zal blijven is niet te bepalen. Maar gemeente Den Helder zal zolang dit speelt geen enkele verhoging mogen toepassen. Er moet gekeken worden waar de gemeentelijke belastingen verlaagd kan worden. De koopkracht van onze inwoners mag niet dalen.

Helder Onafhankelijk! staat voor een algemeen beleid wanneer dit kan. Maar bij extreme situaties waarbij de inflatie te sterk toeneemt, moet gemeente Den Helder het verlies van de koopkracht voor diens rekening nemen. Zodat de koopkracht bij onze inwoners op peil blijft.

Een verminderde koopkracht van inwoners is slecht voor de Helderse economie en het midden en kleinbedrijven. En zal op langere termijn meer economische schaden voor de gemeente geven, dan tijdelijke bezuinigingen binnen de lokale overheid.

Standpunt Helder Onafhankelijk sinds 2014.
Standpunt is aangevuld in 2022 met update.