Helder Onafhankelijk!

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Politieke Vereniging Helder Onafhankelijk! bestaat uit minimaal 3 personen, en worden gekozen voor een termijn van 4 jaar.

Samenstelling;

Voorzitter Cor Jan de Kleijn
Secretaris (waarnemend) Marc Nihot
Penningmeester (waarnemend) Rachel Post

 

Contact met het bestuur;
Na het indienen van het contactformulier, ontvangt u binnen 48 uur een reactie.