Helder Onafhankelijk!

Bestuurscultuur.

De gemeente en de raad dienen zich in te zetten om belangenverstrengeling en de schijn daarvan te voorkomen. Er dient onafhankelijke politiek te worden bedreven. Onze politiek maakt helder en inzichtelijk wat het eigenbelang van al die partijpolitiek- actieve mensen is, welke verantwoordelijk is voor het gemeentebeleid in Den Helder.

Naming and shaming!!

Helder Onafhankelijk is verder de mening toegedaan dat er meer samenwerking kan zijn tussen de coalitiepartijen en de oppositie. Nu is dat niet zo!

Zeker bij belangrijke onderwerpen is een groot draagvlak in de raad onontbeerlijk. Een stem overwicht in de raad is geen echte meerderheid. Zonder een breed draagvlak onder de bevolking zijn beslissingen gedoemd te mislukken met enorme maatschappelijke schade tot gevolg. Voorkomen is beter dan genezen. In Den Helder is de kuur vaak erger dan de kwaal!!

Tenslotte verdient ook de omgang van de gemeente met de burger aandacht. Brieven die niet beantwoord worden, klachten die niet in behandeling worden genomen, acties tegen burgers die voorbijgaan aan de persoonlijke omstandigheden van iemand, of buiten proporties zijn, behoren wat ons betreft tot het verleden.

We zijn van mening dat de gemeenteraad stelselmatig ‘op afstand’ word gezet.
U, als burger kiest geen ‘op afstand’ gezette volksvertegenwoordiger.
Wij zullen dit met alle gerechtigde middelen bestrijden en voorkomen dat dit zich verder voortzet. Wij staan waar we voor staan, voor uw belangen, helder en onafhankelijk!

Standpunt Helder Onafhankelijk sinds 2014.
Standpunt is aangevuld in 2018