Helder Onafhankelijk!

Buurthuizen.

Den Helder kent veel goed functionerende burgerinitiatieven, buurthuizen en vrijwilligerscentra. Helder Onafhankelijk vindt dat de gemeente een beleid moet voeren, dat deze initiatieven kwalitatief in stand houdt en verbetert.

De tendens om dure multifunctionele centra te bouwen bekijken wij kritisch. Wanneer dit alleen goed is voor het bouwbedrijf en niet voor de mensen, gaan wij niet akkoord. We vinden het onacceptabel, dat de kosten van zaalhuur voor clubs en verenigingen daardoor in de hoogte vliegen. Het beheer van buurthuizen kan beter zoveel mogelijk overgelaten worden aan vrijwilligers uit de betreffende buurt.

Beheersstichtingen als overkoepelende organisatie, zoals bij het Wijkhuis, vinden we niet passen bij het buurthuiswerk.

Oud raadsleden en Wethouders horen geen bestuursfuncties te krijgen in de buurtcentra. Geen bobo’s, maar bewoners betrekken bij de buurt! Daartoe dienen de buurthuizen kleinschalig georganiseerd te worden, zodat ze ook kostendekkend kunnen blijven. Dit kan volgens ons door prestatiecontracten te regelen. In die nieuwe multi-functionele centra betalen maatschappelijke instellingen onterecht veel geld aan huisvesting, terwijl dit geld beter aan daadwerkelijke dienst en/of hulpverlening kan worden besteed.

Helder Onafhankelijk! draait elke te veel uitgegeven euro om!!!

Standpunt Helder Onafhankelijk sinds 2014.
Standpunt is niet gewijzigd.