Helder Onafhankelijk!

Coffeeshops.

Helder Onafhankelijk! is tegen een legale Helderse wietkwekerij voor coffeeshops. Het gaat om een landelijk experiment, waarvan niet duidelijk is wat de effecten er van zijn.

De Nederlandse wetgeving is dubieus als het gaat om coffeeshops. Er wordt gedoogd en tegelijk dienen de coffeeshop-houders zich te houden aan onduidelijke regelgeving.

Helder Onafhankelijk vindt net als de wet, dat coffeeshops zich niet binnen een straal van 350 meter van scholen mogen bevinden. Ook niet op de routes, die leerlingen moeten lopen of rijden van en naar hun school.

De verplaatsing van de coffeeshop naar het Koningsplein, een pand naast de opvang locatie “Vast en Verder” van het Leger des Heils is ongehoord. Zeker gezien het feit dat op de locatie van “Vast en Verder” een beschermt wonen project is, waar ook jongeren met verslavingsproblemen worden opgevangen.

Helder Onafhankelijk! zou het liefst alle coffeeshops uit het straatbeeld verdwijnen. Maar zolang er geen verbod op coffeeshops komt, kunnen ze wat ons betreft heel goed worden verplaatst naar het Kooy-punt.

Een coffeeshop op zichtlocaties in de stad geeft vooral jongeren het verkeerde idee, dat het gebruik van softdrugs in het dagelijks leven heel normaal is. Helder Onafhankelijk ziet verplaatsing van de coffeeshops als middel om de drempel voor jongeren -om te beginnen aan drugs- te verhogen. Ook goede voorlichting over de negatieve effecten op gezondheid en sociaal leven, kunnen bijdragen om jongeren van het gebruik van drugs af te houden.

Helder Onafhankelijk! zoekt liever naar oplossingen om jongeren te weerhouden van drugsgebruik in algemene zin.

Helder Onafhankelijk! vind medisch gebruik van cannabis uiteraard goed. Hiervoor zou er meer gekeken moeten worden naar de ontwikkeling van cannabisolie en de legale distributie hiervan. Het is niet wenselijk dat mensen die voor medisch gebruik van cannabis langs de coffeeshop moeten.

Standpunt Helder Onafhankelijk sinds 2014.
Standpunt is aangevuld in 2018
en 2022.