Helder Onafhankelijk!

Corona / Vaccinatie

Helder Onafhankelijk is fel tegenstander van de tweedeling die is ontstaan in de Helderse samenleving. De gemeente heeft de afgelopen periode strikt gehandhaafd op de maatregelen vanuit het rijk. Dit leidde bijvoorbeeld tot de inzet van boa’s in sportkantines en geen toestemming verlenen voor het ludieke protest van theater De Kampanje. Door de strikte handhaving van maatregelen wordt een grote groep mesnen de toegang ontzegt tot door de gemeente gesubsidieerde plek die voor iedereen toegankelijk dienen te zijn. Wat ons betreft neemt de gemeente een andere houding aan en zorgt zij er voor dat de polarisatie ingezet door het rijk in onze gemeente zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit dient zij te doen door met door hen gesubsidieerde instellingen in gesprek te gaan over de toegepaste maatregelen en de mate waarin die mensen in de gemeente raakt.