Helder Onafhankelijk!

Cultuur.

De cultuur in Den Helder is aan het eind van zijn Latijn. De Kunsthal is ondanks enorme privé investeringen gesloten en de Kunstuitleen is een schim uit het verleden geworden, gedecimeerd,  samengevoegd met de restanten van VVV en Zeestad’s publieksinformatie. Kunstwerken in de openbare ruimten worden onzichtbaar neergezet en verwaarloosd. Het kunstwerk “De Cathedraal van Marinus Boezem” op het Julianaplein  is ingeruild en vernietigd voor een plein met scheve boompjes. Hoe weinig weet  het bestuur van deze stad wat waarde heeft en wat niet.

Helder Onafhankelijk  weet als geen ander, dat alles van waarde weerloos is! Sommige mensen weten de prijs van alles, maar kennen de waarde van niets. Tegenover dit geweld wil Helder Onafhankelijk beschermend optreden.

Het winkel-ramen beleid van Woningstichting en de gemeente geeft kunstenaars misschien tijdelijk soelaas, maar dient vooral om leegstand te verhullen. Nieuw gebruik wordt nauwelijks aangemoedigd. Het broedplaatsen-beleid ligt met de afbraak van School 7, de huurverhogingen aan de Vismarkt en de verkoop van het voormalig postkantoor voor woningbouw, waar het Rob Scholte Museum was gevestigd, zwaar onder vuur.

Het cultuur-beleid in Den Helder kenmerkt zich door een “ons kent ons” mentaliteit en een onevenwichtige verdeling van overheidsgelden. De zuigkracht van Den Helder is niet alleen maritiem, maar ook cultuurhistorisch. De adviezen over het behoud van Wederopbouw-monumenten als station en postkantoor worden door het gemeentebestuur in de wind geslagen.

Er ligt een enorm potentieel braak in de kunsteducatie. Een Master-opleiding van de Hogeschool der kunsten is in Den Helder mogelijk, maar wordt door het huidige stadsbestuur tegengehouden.

Triade verdient aandacht, maar de cursussen zijn duur en daardoor voor velen ontoegankelijk. Dit lijkt  overeen te komen met de eerder genoemde problemen in de zorg.

Helder Onafhankelijk wil beschermen wat van waarde is voor de levenskwaliteit van de Helderse bevolking. Met het eventueel vertrek van bibliotheek, theater de Kampanje die beiden in de financiële problemen zullen komen en blijven. Het vertrek van het Rob Scholte Museum uit de stationsomgeving -dus uit het centrum- is de Helderse binnenstad ontdaan van natuurlijk gegroeide culturele fenomenen.

De forten van Stichting Stelling Den Helder moeten voor gebruik weer toevallen aan de bevolking in plaats van te dienen als persoonlijk lustoord van het stichting-bestuur. Uitsluitend door wanbeleid kon Fort Kijkduin in 10 jaar 90.000 bezoekers per jaar kwijtraken.

Helder Onafhankelijk eist onderzoek naar malversaties van openbaar bezit. Kunst en historie zijn de smaakmakers van deze stad en kunnen als geen ander de economische activiteit aanjagen.