Helder Onafhankelijk!

Dierenwelzijn

De gemeente draagt er zorg voor dat niet alleen mensen, maar ook dieren, veilig in Den Helder kunnen leven.

Het vogel-asiel is een mooi voorbeeld van een instelling, die de levenskwaliteit van mensen en dieren verhoogt. Hier geeft men dieren een veilige plek en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een zinvolle dagbesteding. Het dierenasiel is een noodzakelijke voorziening in Den Helder en dient daarom evenals het vogel-asiel door de gemeente ondersteund te worden.

De dierenambulance is een onmisbare schakel in het welzijn van dieren in Den Helder. Wij zijn er trots op dat deze zaken door vrijwilligers worden georganiseerd en bestuurd. Dierenmishandeling mag nooit worden geaccepteerd en de daders moeten te allen tijde worden vervolgd.

Kippen, katten, honden en andere huisdieren moeten gewoon in de stad kunnen leven mits de buren er geen overlast van hebben.