Helder Onafhankelijk!

Dijkzone (woningbouwproject)

Helder Onafhankelijk is tegen bouwen op de dijk. De Helderse zeewering is een plek voor alle inwoners waar iedereen zou moeten kunnen recreëren. De dijk is een geliefde plek voor hondenbezitters, wandelaars en joggers. Zij moeten niet tegen een rij huizen aanlopen als ze hun ronde doen. Huizen die niet bereikbaar zijn voor de meeste Helderse inwoners zodat zij van bouwen op de dijk wel de lasten en niet de lusten hebben.

Daarnaast zal het woningbouwproject “Dijkzone” een te grote impact hebben op de infrastructuur en toegangswegen richting de Texelse boot. Ook de noodweg achter de huizen op de kanaalweg, die bij lange wachttijden van de boot wordt gebruikt komt te vervallen.

Verder is de dijk onze bescherming tegen de zee. Klimaatverandering brengt met zich mee dat de zeespiegel stijgt, maar de exacte stijging is niet juist te voorspellen. Woningstichting gaat zijn boekje te buiten, door te zeggen dat na de bouw de dijk 200 jaar meekan. Als de wetenschap dit niet kan zeggen, dan kan Woningstichting dit zeker niet.