Helder Onafhankelijk!

Externe adviseurs

Binnen de gemeente wordt op te grote schaal gebruik gemaakt van zogenaamde “externe adviseurs”. Een zo’n groot aantal, dat we kunnen spreken van een zeer hoge kostenpost  in onze begroting, is veroorzaakt door het achterkamertjespolitieke gedrag van onze bestuurders. Bij reguliere ambtenaren is dikwijls genoeg kennis en ervaring aanwezig. Tevens zijn onze eigen ambtenaren beter op de hoogte van wat speelt in onze gemeente.

Externe adviseurs zijn vrijwel altijd volstrekt overbodig. De kennis van de ambtenaren zal, indien nodig, moeten worden verbeterd om in de toekomst niet meer afhankelijk te zijn van deze extreem dure externe adviseurs en projectdirecteuren. Als er toch al mankracht van buiten de ambtelijke organisatie moet worden ingevlogen, dienen deze mensen gewoon in loondienst bij de gemeente te komen. Indien zeer noodzakelijk een externe adviseur moet worden aangetrokken, zal de raad daarvan gemotiveerd vooraf in kennis moeten worden gesteld.

Te allen tijde wil Helder Onafhankelijk dat de stadsontwikkeling een publieke taak is en blijft van de gemeente. De gelden die nu wegstromen naar BV en CV constructies als Zeetstad moeten worden voorkomen en afgebouwd.