Helder Onafhankelijk!

Handhaven

De Nederlandse wetgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dienen  te worden nageleefd en gehandhaafd. Dat is het standpunt van Helder Onafhankelijk!

Structureel gedogen en oogluikend toestaan van overtredingen is niet langer toelaatbaar en leidt tot ongelijkheid en ambtelijke willekeur. De afdeling handhaving en politie zal waar nodig mogelijk moeten worden uitgebreid om de wetten te handhaven. Regelgeving binnen de APV, die niet uitvoerbaar is, dient te worden geschrapt of gewijzigd. Er mag niet selectief worden gehandhaafd. Mocht ergens een incident plaatsvinden, dan dient dat incident overal in de stad op dezelfde wijze te worden aangepakt.

Helder Onafhankelijk  ziet erop toe, dat elke inwoner van Den Helder gelijke rechten heeft!  Voor de handhaving worden prioriteiten gekozen. Fout parkeren heeft hierbij een mindere prioriteit dan de handhaving van omgevingsvergunningen bij nieuwbouw en verbouw van woningen en bedrijven.

Helder Onafhankelijk wil strijden tegen overbodige regelgeving door om werk verlegen ambtenaren. Rekening houdend met de kwaliteit van de leefomgeving in geval van  zichtlocaties (voorkant van gebouw). Tevens kan handhaving betrokken worden bij de veiligheid van de werknemers in de bouw en direct omwonenden.

De veiligheid en het  gevoel van veiligheid voor onze inwoners in de verschillende wijken/dorpen, waaruit onze gemeente bestaat, staat hoog op het prioriteitenlijstje van Helder Onafhankelijk. Overlast en drugsdealers op straat worden bestreden.