Helder Onafhankelijk!

Haven

Helder Onafhankelijk vindt dat de ontwikkeling van de haven van het grootst mogelijke belang is. De haven is inmiddels een van de motoren van de Helderse economie.

De uitbreiding van de haven in de zo genoemde Noord-Oost variant zal zo snel mogelijk dienen plaats te vinden. Onze haven heeft Europees gezien de beste locatie, met een zeer goede bereikbaarheid. Als gemeente Den Helder kunnen wij een gouden slag slaan om onze haven opnieuw internationaal op de kaart te zetten. Door snel in te zetten op uitbreiding van de havenfaciliteiten genereren we veel werkgelegenheid. Wat weer goed is voor de overige economie in onze gemeente. Hiervoor dient de gemeente in samenwerking met Port of Den Helder en het bedrijfsleven te investeren in de haven. Multinationals, die zorgen voor werkgelegenheid moeten met open armen worden ontvangen.

De gemeente dient dus actief bedrijven aan te sporen om zich te vestigen in Den Helder. Aangepaste, goedkopere grondprijzen en soepeler vestigingsbeleid voor nieuwe bedrijven met veel arbeidsplaatsen is hierbij een reële optie!

De bedrijvencontactambtenaar en het bedrijvenloket dienen een actievere rol te spelen bij het behoud en uitbreiding van bedrijven in de haven. Ook dient deze exit-gesprekken te voeren om  te vernemen waarom ondernemers de stad willen verlaten en te onderzoeken hoe ze de ondernemingen voor onze stad kunnen behouden.

Offshore en visserij zijn naast de marine de grootste gebruikers van onze haven. Maar ook andere sectoren binnen het maritieme bedrijfsleven kunnen plaats krijgen binnen de haven. Denk aan verscheping van gewassen als aardappelen en RORO/Container overslag. Er dient ook te worden onderzocht of short-shipping voor de haven  tot een mogelijkheid behoort.

Ook verdient de pleziervaart in onze haven de plek, die haar toekomt.

Het heroverdenken van het plaatselijke jachthavenbeleid verdient aanbeveling, waarbij ook gekeken dient te  worden  naar het verbeteren van de steigers in de grachten en het benutten hiervan. Dit geldt tevens voor  de vletten op de dijk.