Helder Onafhankelijk!

Huishoudelijke hulp en thuiszorg

Huishoudelijk hulp en thuiszorg wordt verstrekt op basis van behoefte en de eigen kracht, die de burger van Den Helder gezien de crisis nog over heeft. Als het landelijk budget niet voldoende is, dient de gemeente dit aan te vullen.

Als (locale) overheid willen we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hierbij is zorg op maat nodig. Mensen moeten -om een waardig leven te kunnen behouden-  de zorg krijgen die aansluit bij de behoefte en noodzaak. Professionele zorg is en blijft daarin een belangrijke schakel.

Indien onze inwoners snel hulp nodig hebben, vanwege onverwachte gezondheidsproblemen dan dient hiervoor een spoedprocedure te komen. Wachttijden van 6 tot 8 weken zijn te lang als iemand een acute hulpvraag heeft.