Helder Onafhankelijk!

Hulpdiensten

Nog steeds worden medewerkers van onze hulpdiensten (Politie, Brandweer, Ambulance), maar ook andere dienstverlenende medewerkers belemmerd in hun werkzaamheden. In sommige gevallen zelfs door ernstige geweldpleging op de hulpverleners. Bij ieder incident zal de gemeente hard moeten optreden. Handhaving en vervolging van de daders blijft prioriteit houden.

De gemeente is er verantwoordelijk voor, dat in alle wijken de hulpdiensten dicht bij elk incident kunnen komen. Eventuele knelpunten, die er nog zijn, moeten binnen de  kortst mogelijke termijn worden opgelost.