Helder Onafhankelijk!

Initiatiefvoorstel Stoppen van bouw Stadhuis op Willemsoord!

Helder Onafhankelijk! heeft een initiatiefvoorstel geschreven, om tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad de bouw van het stadhuis op Willemsoord te stoppen.

Een initiatiefvoorstel wordt door politieke partijen zelf geschreven, als een college van Burgemeester en Wethouders iets niet willen uitvoeren. Gemeenteraadsleden kunnen door een initiatiefvoorstel zelf iets op de agenda zetten wat gelijk staat aan een raadsvoorstel vanuit het college. Als een initiatiefvoorstel wordt aangenomen, dan is dit een besluit wat het College van Burgemeester en Wethouders moet uitvoeren!

Als raadsleden een “Motie aan de orde van de Dag” indienen in de raad en deze wordt aangenomen, dan kan een College dit naast zich neerleggen. Dat is de reden dat Helder Onafhankelijk! heeft gekozen voor een initiatiefvoorstel.

Een intaiatatiefvoorstel moet volledig uitgewerkt zijn. Inclusief een samenvatting, kader en een financiële paragraaf. Wij hebben dit inmiddels uitgewerkt, allen kunnen we dat nog niet publiceren. Omdat het voorstel nog niet officieel is ingediend. Wel willen wij u alvast op de hoogte stellen van het Besluit wat op 30 maart door de gemeenteraad moet worden genomen.

Besluiten van intaiatatiefvoorstel;

Gevraagd besluit:

 1. Bouwwerkzaamheden op Willemsoord tbv nieuw gemeentehuis per direct stil te leggen.
 2. De gemeenteraad van Den Helder binnen 3 maanden, na installatie nieuwe college met minimaal 3 locaties te komen waar het stadhuis kan worden gevestigd.
  1. De huidige locatie op Kooypunt wordt in de locatiekeuze opgenomen.
  2. Bij iedere locatie wordt er ook een locatie opgenomen waar een publieksbalie wordt gevestigd.
   • Is de locatie voor het gemeentehuis in Den Helder, dan moet er een locatie voor een publieksbalie in Julianadorp worden gezocht.
   • Is de locatie voor het gemeentehuis in Julianadorp, dan moet er een locatie voor een publieksbalie in Den Helder worden gezocht.
   • Op locaties zoals Kooypunt, waar geen goede OV verbinding aanwezig zijn. Dan dienen er voor zowel Den Helder als Julianadorp locaties worden opgenomen voor een publieksbalie
  3. De gemeenteraad van Den Helder maakt uit een groslijst van alle mogelijke locaties een keuze van 3 locaties, welke voorgelegd worden in een referendum.
   • De keuze van de 3 locaties wordt uiterlijk 1 december 2022 bekend gemaakt
  4. De gemeenteraad van Den Helder maakt uit een groslijst van alle mogelijke locaties een keuze van 3 locaties, welke voorgelegd worden in een referendum.
  5. Na de bekendmaking van de uitslag, wordt locatie door de gemeenteraad direct vastgelegd in een locatie besluit.
  6. De bouw / renovatie van het nieuwe stadhuis dient uiterlijk te starten op 1 februari 2025.
   • Alle besluitvorming die voor het nieuw te bouwen stadhuis noodzakelijk zijn, incl. de aanbesteding en eventuele bezwaarprocedures dienen voor deze datum te zijn doorlopen.
  7. Maandelijks wordt de gemeenteraad middels een vaste commissie waar iedere partij één afvaardiging in heeft, bijgepraat over de ontwikkelingen van het nieuw te bouwen / renoveren gemeentehuis. De commissie stelt zelf een voorzitter vast.(Bij bestaande gebouwen die omgebouwd wordt tot gemeentehuis wordt dit renovatie genoemd. Ook een aanbouw van een bestuurscentrum valt onder renovatie)

Publiekssamenvatting / Inleiding
Beoogd maatschappelijk resultaat
Kader
Maatschappelijk draagvlak
Duurzaamheid
Financiële consequenties
Communicatie
Realisatie

De laatste 8 punten worden een week van te voren openbaar gemaakt. Inclusief de financiële consequenties.

Het stoppen van het stadhuis kost geld. Maar dit weegt niet op tegen de voordelen om te bouwen op een andere locatie.
De schadeclaim zal enkele miljoenen kosten. Circa 2 a 3 miljoen!
Bv nieuwbouw op locatie Bijlweg, wat eigendom is van Gemeente Den Helder kost circa 15 miljoen euro.

Samen maakt dat circa 18 miljoen euro. Dan zal er nog een locatie in Julianadorp moeten worden aangekocht, waar de kosten tegen de 1 miljoen kunnen oplopen.

Dit betekend concreet dat een nieuw stadhuis op een andere locatie dan Willemsoord,. circa 10 miljoen goedkoper zal zijn. Dit is inclusief het bedrag wat aan de bouwer als schadeclaim moet worden betaald.