Helder Onafhankelijk!

Initiatiefvoorstellen

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.

Helder Onafhankelijk! maakt graag gebruik van initiatiefvoorstellen, zeker als het College van Burgemeester en Wethouders niet zelf komen met raadsvoorstellen die belangrijk zijn voor onze inwoners.

De komende 4 jaar zal Helder Onafhankelijk! proberen zo veel mogelijk onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma waar te maken. Hierbij zullen wij vaak gebruik maken van een initiatiefvoorstel.

Initiatiefvoorstellen in voorbereiding

  • Stoppen van Bouw Stadhuis Willemsoord (Raad 30 maart 2022)

Aangenomen initiatiefvoorstellen