Helder Onafhankelijk!

Jeugdzorg

Er is veel te doen omtrent de Jeugdzorg. De gemeenten hebben grote moeite om de zorg goed aan te laten sluiten bij de jeugd in Den Helder. De wachtlijsten zijn te lang waardoor jongeren nog verder in de problemen komen. De gemeente moet in overleg met de aanbieders kijken hoe de hulp sneller georganiseerd kan worden.