Helder Onafhankelijk!

Jongeren

Jongeren hebben goede ideeën over wat ze missen in Den Helder. Ook nemen ze zelf leuke initiatieven. De gemeente zou deze initiatieven kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld ruimtes aan te bieden of ambtelijke ondersteuning.

De ontwikkeling van jongerencentra verdient onze blijvende aandacht. Ook sport en spel voor de jeugd verdient ondersteuning.

Hangjongeren zijn op een aantal plekken in Den Helder een probleem. De gemeente kan door middel van professionals als de wijkagent en wijkconciërge in beeld brengen waar deze jongeren behoefte aan hebben. Vervolgens kan er een voorziening worden gecreëerd waardoor de overlast beperkt wordt. In dit kader kan gedacht  worden aan een voetbalveld, jeugdhonk of iets dergelijks.