Helder Onafhankelijk!

Leefbaarheid

Deze term zegt iets over de relatie tussen mensen en hun omgeving. Met onleefbaar bedoelen we de mate waarin inwoners zich niet prettig en onveilig voelen in hun stad en buurt.

Helder Onafhankelijk  wil de leefbaarheid in Den Helder vergroten.

Leefbaarheid betekent voor Helder Onafhankelijk dat niet de gebouwen, maar de mens centraal staat. Niet vanwege de kwantiteit, maar door de kwaliteit: “Bakstenen kun je tellen, leefbaarheid niet”, maar voelen doe je het wel.

Den Helder valt onder de politieregio Noord Holland waaronder het voormalige politiekorps Noord Holland Noord nu valt. Ieder half jaar wordt deelgenomen aan de landelijke veiligheidsmonitor. In de Veiligheidsmonitor kunt u zien hoe veilig de inwoners van Den Helder zich voelen, ook ten opzichte van andere gemeentes. Dat valt  in onze gemeente tegen! Het gevoel van veiligheid moet terug bij onze inwoners. Helder Onafhankelijk  gaat zich hiervoor meer inzetten.