Helder Onafhankelijk!

Leegstandswet

Helder Onafhankelijk  maakt zich sterk  voor bewoning en gebruik en is tegen leegstand, helemaal wanneer deze langdurig en permanent wordt, zoals de forten, die door Stichting Stelling Den Helder worden beheerd en de gemeente-eigendommen in onze stad en op Willemsoord.

We zien dat woningbouwcorporaties  in deze krimpgemeente vele appartementen en grond gebonden huizen bouwen. Velen ervan staan leeg. We zouden als krimpgemeente tot een tijdelijke bouwstop over moeten gaan.  Deze complexen worden veelal gebouwd op  voormalige parkeervoorzieningen waardoor schaarste aan parkeerruimte voor de omwonenden ontstaat, hetgeen dan  mede wordt veroorzaakt door eventuele nieuwe bewoners.

Door de onverkoopbaarheid van de vele woonruimten, gaan woningbouwcorporaties over tot verhuur. Deze huren zijn te hoog voor starters en ouderen met een laag inkomen. Om leegstand te voorkomen, wil Helder Onafhankelijk deze woonruimten opdelen om betaalbare huren te verkrijgen en de Woningbouwcorporaties tot sociale verhuur te stimuleren.