Helder Onafhankelijk!

Marine

De marine  behoort tot de grootste werkgevers van onze stad. We moeten erkennen en respecteren dat zij onder landelijke wetgeving en beleid valt. Een goede relatie met deze organisatie behoort  op zijn plaats.

Civiel medegebruik van deze organisatie en hun faciliteiten ten behoeve van onze burgers heeft onze steun.  Omdat veel werknemers in onze stad wonen, is het ons doel dat zij zich hier thuis voelen.

We streven naar behoud van banen door civiele inzet van militaire functies. Ons credo als Helder Onafhankelijk is dat de Marine niet slechts de Koning, maar ook de bevolking dient en dit in het gemeentelijk marine-beleid tot uiting moet komen.

Er zal tevens een stevige lobby moeten komen naar het Kabinet, voor meer geld voor de Helderse defensie. De Marine hoort thuis in Den Helder en dient weer op sterkte worden gebracht met meer militairen en naar de toekomst gerichte vloot.