Helder Onafhankelijk!

Mensen met een handicap

Mensen met een handicap behoren normaal mee te kunnen doen in Den Helder. Zij verdienen binnen hun mogelijkheden een volwaardige plek in onze gemeente. Concreet betekent dat, dat de gemeente hen ondersteunt in datgene, waarin zij belemmerd  worden door hun handicap.

In juli 2016 is een VN verdrag ingegaan waar Den Helder, Julianadorp en Huisduinen niet aan voldoet. In het “Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” staat onder meer dat de openbare ruimte toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Binnen de stadsontwikkeling wordt totaal geen rekening gehouden met deze doelgroepen. Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat alle plannen voor de stadsontwikkeling moeten worden aangepast en pas mogen worden uitgevoerd als deze aan alle eisen voldoen.

Verder zal voor de verdere ontwikkeling van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen op korte termijn de knelpunten voor mensen met een handicap moeten worden opgelost. Dit heeft de eerste prioriteit binnen de stadsontwikkeling.