Helder Onafhankelijk!

Natuurbescherming

We zien veel natuurgebieden ontoegankelijk worden voor burgers. Wij zijn van mening, met het oog op de recreatie en het  toerisme, dat veel gebieden van Landschap Noord Holland opengesteld behoren te worden. Den Helder heeft veel mooie natuur te bieden, juist aan inwoners met een krappe beurs.

Het kappen van gezonde bomen in de openbare en eigen ruimten moet geheel ophouden. Helder Onafhankelijk pleit voor een rigide niet-kap beleid om de natuur in de stad te redden van een gewisse ondergang.

Helder Onafhankelijk  meent dat het welzijn van de natuur gelijk staat  aan het welzijn van de inwoners. Helder Onafhankelijk  eist zware straffen bij illegale kap.