Helder Onafhankelijk!

Raad van Toezicht

Helder Onafhankelijk! heeft een Raad van Toezicht, welke bestaat uit de 3 oprichters van onze partij.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het in oogpunt houden van de partijstructuur en het partijprogramma. Tevens zijn de leden verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe bestuursleden van de vereniging, maar ook voor de gemeenteraadsleden en de commissieleden.

Het dagelijks Bestuur van politieke vereniging Helder Onafhankelijk! legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de financiën en het jaarverslag.

Voorzitter Marc Nihot
Secretaris / Penningmeester Rachel Post
lid Pieter Bakker


Contact met Raad van Toezicht via onderstaand contactformulier. Wij proberen uw mail binnen 48 uur te beantwoorden.