Helder Onafhankelijk!

Rachel Post

Rachel is bijna 12 jaar actief geweest in de Helderse politiek als raadslid. Haar aandachtsgebied lag voornamelijk bij de zorg. Tijdens de invoering van de WMO en de periode daarna heeft zij, samen met de mensen die gebruik maakte van deze gemeentelijke voorziening, vinger aan de pols gehouden.

Ook op dit moment is het nodig om de zorg in de gemeente in de volle breedte (jeugdzorg, ouderenzorg, WMO) goed te volgen en voorstellen te doen voor verbetering. Helaas gaat nog niet alles goed. De gemeente moet goed luisteren naar de mensen die gebruik maken van deze voorzieningen en aan de hand daarvan het beleid verbeteren.

Rachel is geboren en getogen in Den Helder. De sloop ervan door opeenvolgende colleges (vaak mensen van buiten de stad), gaat haar enorm aan het hart.

In het dagelijkse leven werkt Rachel al 13 jaar als orthopedagoog bij een grote instelling die ondersteuning bied aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor heeft zij voor de klas gestaan bij verschillende scholen in Den Helder. Ze is moeder van 2 kinderen. Een grote hobby is tuinieren op haar volkstuin.

Nevenfuncties;
Orthopedagoog (Bezoldigd)

Lidmaatschappen;
Penningmeester – Politieke Vereniging Helder Onafhankelijk!
Raad van Toezicht – Politieke Vereniging Helder Onafhankelijk!

Contact;
Email; RachelPost@helder-onafhankelijk.nl
Telefoon; 06-42379439

Sociale Media;
Engelbewaarder   Persoonlijke Facebook pagina
Twitter, tile, logo Free Icon of Vector Logo   Persoonlijk Twitter account

Persfoto’s

© Daniel Roozing


© Daniel Roozing

Persoonlijke promotiematerialen