Helder Onafhankelijk!

Re-integratie

Mensen, die van de gemeente een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen hier ook iets voor terug doen. Uitgaande van de individuele situatie van mensen kan dit bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, onderhoud van speeltuinen, vuil prikken en meer van dit soort taken behelzen.

Wat Helder Onafhankelijk betreft worden deze mensen vooral ook ingezet bij zaken, die de leefbaarheid in de wijken bevorderen.