Helder Onafhankelijk!

Referendum

In 2012 heeft de gemeenteraad van Den Helder de referendum-verordening aanvaard. Helder Onafhankelijk vindt dan ook, dat deze referendum-verordening jaarlijks in gebruik genomen moet worden.

Helder Onafhankelijk neemt zich voor het referendum als middel tot volksraadpleging te gebruiken. Alle inwoners van Den Helder kunnen bij ons over alle belangrijke onderwerpen een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Wij zullen dit verzoek altijd direct in behandeling nemen en proberen het referendum uitgevoerd te krijgen. Helder Onafhankelijk steunt referenda!

Tevens meent Helder Onafhankelijk dat bij grote vraagstukken de gemeenteraad niet behoeft te wachten tot er vanuit de burger een referendum-verzoek komt, maar dat de gemeenteraad zelf

inwoners actief kan benaderen zoals bij eerdere vraagstukken omtrent renovatie/nieuwbouw van een stadhuis, het verplaatsen van een schouwburg .

Hierbij is een referendum een uitstekend instrument, dat veel meer recht doet aan de wil van de bevolking, veel meer dan de zogenaamde inspraak, welke inzake vorengenoemde dossiers is gedaan.

Helder Onafhankelijk! respecteert de keuze van de kiezer. De uitslag van een referendum zien wij als bindend.