Helder Onafhankelijk!

Sociale werkplaats.

Den Helder moet het Noorderkwartier ondersteunen in hun ontwikkeling tot een bedrijf, dat mensen met een zekere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt re-integreert of -als dat niet meer mogelijk is- in ieder geval een zinvolle dagbesteding biedt. Het Noorderkwartier dient een expertise-centrum te worden op het gebied van arbeidsparticipatie.