Helder Onafhankelijk!

Sociale Wijkteams.

Het idee om sociale wijkteams te vormen is goed maar wordt door de gemeente veel te bureaucratisch vorm gegeven. Dit is een gemiste kans om echt goede zorg te realiseren.

Ons inziens moeten wijkteams bestaan uit uitvoerende professionals, aangevuld met generalisten (bijvoorbeeld maatschappelijk werker of sociale raadslieden). Zo bereiken we, dat wanneer de huishoudelijke hulp signaleert dat degene, bij wie zij schoonmaakt, wel erg in de war is, zij direct in  contact kan treden met haar collega’s van het wijkteam en er zo een plan kan worden opgesteld. Ook kan het wijkteam iemand met een uitkering, waarvan zij weten, dat deze  erg handig is, vragen om de kapotte speeltoestellen in de buurtspeeltuin te repareren. Wijkteams worden zo een effectief en slagvaardig begrip in de buurt. Ze kunnen goede zorg bieden en tegelijkertijd de leefbaarheid in de buurt daadwerkelijk en aanzienlijk verbeteren.

Om zo te kunnen werken, dienen de wijkteams op buurtniveau te functioneren.