Helder Onafhankelijk!

Sport

Sport is op vele manieren belangrijk voor de gezondheid. Iedere inwoner van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen moet dan ook in gelegenheid worden gesteld om deel te kunnen nemen aan één van de vele sportverenigingen die wij in onze gemeente hebben.

Naast het jeugdsportfond zou er een sportfonds dienen te komen dat ook alle volwassenen in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen lid kunnen zijn van een sportvereniging.

Topsport moet in Den Helder meer worden gepromoot. Het Topsportfonds moet voor iedere topsporter in meer of mindere maten toegankelijk zijn. Afhankelijk van het inkomen van de sporter en/of de ouders van jeugdige sporters. Iedere sport die aangesloten is bij het NOC-NSF moet gebruik kunnen maken van het Topsportfonds. Naast alle sporters die vanuit de sportverenigingen de topsport bereiken, moet er ook gekeken worden naar de sporten die gegeven worden door het “bedrijfsleven”. Wij verstaan onder deze topsporters, de talenten vanuit dansscholen en de wedstrijd elementen vanuit Sportscholen.

Gemeente Den Helder heeft de laatste jaren te weinig aandacht besteed aan sport. Het sportbeleid zal moeten worden aangepast op de huidige (financiële) situatie van de sportverenigingen. De gemeente moet sportverenigingen meer duidelijkheid geven over de koers. Problemen zoals tussen Rugbyclub en gemeente mogen nooit meer voorkomen.

Ook is Helder Onafhankelijk! van mening dat in sportbesturen geen (oud) raadsleden of (oud) wethouders mogen zitten. Hierdoor kunnen andere verenigingen zich buitengesloten voelen. Terwijl sport mensen moet samenbrengen.