Helder Onafhankelijk!

Stadsontwikkeling.

Bezint voor u begint is het devies van Helder Onafhankelijk !!.

Helemaal als het betrekking heeft op beslissingen over macro-maatschappelijke ontwikkelingen, die in vaste planologische stedenbouwkundige vorm worden gegoten.

Natuurlijke ontwikkelingen verdienen de voorkeur boven van hogerhand doorgezette dwang, die vaak geen oog heeft voor de werkelijke behoefte van de bevolking. Doorstroming van verkeer en bereikbaarheid van de binnenstad zijn onderwerpen van verontrusting voor Helder Onafhankelijk!

De stadsontwikkeling is een publieke taak en dient om deze reden te vallen onder het hoogte bestuursorgaan, de gemeenteraad. Helder Onafhankelijk! is om die reden voor de ontmanteling van Zeestad BV & CV.

De uitwerkingsplannen waaronder die van het stadshart, dienen te worden herzien. Deze plannen zijn gemaakt vóór de economische crisis die ons land heeft geteistert. Het is dan ook noodzakelijk de plannen te herijken naar het  huidige economische klimaat.