Helder Onafhankelijk!

Starters Hypotheek Jongeren

Helder Onafhankelijk! is voorstander van een jongeren-hypotheek!

De huurmarkt zit ook in Den Helder muurvast. Er zijn te weinig huurwoningen voor starters. En de gemiddelde huurprijs ligt hoger dan de hypotheeklasten.

Door starters te helpen om de woningmarkt op te komen wordt er bespaard op de huurtoeslag. Geld wat ingezet kan worden voor andere doeleinden of zelfs verlaging van belastingen.