Helder Onafhankelijk!

Subsidies.

Gemeentelijke subsidies moeten in eerste instantie gaan naar evenementen en instellingen die een grote doelgroep bereiken, maar liever heeft Helder Onafhankelijk dat ze zichzelf bedruipen.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de Dag van de Muziek wat ons betreft eerder subsidie verdient dan een standbeeld.

Daarnaast moet van tevoren helder zijn hoe geld wordt gebruikt, zodat achteraf gecontroleerd kan worden of het daadwerkelijk besteed is waarvoor het werd aangevraagd. Het zogenaamde prestatiecontract. Tenslotte moet het altijd duidelijk zijn, dat degenen die de subsidie aanvragen, niet alleen en op eigen kracht de financiële middelen, die we hen verschaffen, kunnen organiseren.

Subsidies worden alleen door de gemeente en niet door andere afgeleide instellingen verstrekt. Een constructie waarbij een  ondernemer -in dit geval Willemsoord B.V.-  een subsidie geeft aan een ideële huurder, is onjuist. Wij zijn van mening dat alleen de Gemeente Den Helder gerechtigd is  subsidies te verlenen.