Helder Onafhankelijk!

Veiligheid.

Veiligheid is niet een kwestie van cijfers, maar van  het gevoel dat de inwoners thuis  hebben, dan wel op hun werk en in de openbare ruimten. Ondanks inspanningen van partijen heerst er  op bepaalde plekken in Den Helder nog altijd  een gevoel van onveiligheid.

Helder Onafhankelijk wil dat iedereen zich veilig voelt in de stad, waar hij of zij leeft, werkt of deze stad  bezoekt.

De gemeente dient in overleg met de politie, wijkagenten en buurtbewoners overeen te komen wat  gedaan dient te worden  aan de veiligheid in geval van overlast. De wijkagent dient door een direct contact met de inwoners en publiek,  een meer prominente rol te spelen in de wijk die onder zijn verantwoording valt.