Helder Onafhankelijk!

Verantwoordelijk alcoholgebruik.

Helder Onafhankelijk vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om het alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk tegen te gaan. Vooral wanneer het gaat  om jongeren onder de 18 Jaar.

Supermarkten, slijterijen en horeca houden zich redelijk aan de regelgeving, mede door strenge controles. Jongerencentra, buurthuizen en andere verenigingen, waar veel jongeren onder de 18 jaar aanwezig zijn, worden veel minder gecontroleerd.

Helder Onafhankelijk vindt dat controles zich met name meer moeten gaan richten op de gelegenheden, waar voornamelijk jongeren aanwezig achten te zijn.

Om alcohol-misbruik te voorkomen dient  goede voorlichting plaats te vinden in eenzelfde volume als de voorlichting over drugs, zowel door en met de ouders, maar ook door en met  scholen en voor en door de jongeren zelf. Goede voorlichting & preventie-lessen over alcohol- en drugsgebruik zouden op alle scholen binnen de gemeente  een terugkerend thema moeten zijn.