Helder Onafhankelijk!

Verenigingen.

De verhuur van gebouwen aan verenigingen is marktconform. Dat betekent dat er ook naar de locatie gekeken moet worden alsmede naar de aldaar geldende huurprijzen. Wij staan op het standpunt dat de gemeente de gemeentelijke  eigendommen tegen kostprijs dient te verhuren. Een gemeente is geen organisatie met winstoogmerk.