Helder Onafhankelijk!

Verkiezingsprogramma 2022

Binnenkort is het zover. We beginnen in het eerste kwartaal van 2021 met de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma van 2022.

Onze achterban bepaalt mee wat er in het verkiezingsprogramma komt te staan. Binnenkort beginnen de enquêtes over de onderwerpen van 2022.

Helder Onafhankelijk zal met een verkiezingsprogramma komen, waar de burger voorop komt te staan. De gemeente zal de hand op de knip moeten gaan houden op megalomane projecten als nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord.

Top 10 speerpunten (voorlopig)

1.   Corona 

 • Coronamaatregelen moeten realistisch en rekening houdend met onze inwoners.
 • Alle coronamaatregelen worden getoetst door gemeenteraad voor gemeente gaat handhaven. (Gemeente heeft zelf zeggenschap over wel of niet handhaven.)
 • Geen Avondklok (gemeente handhaaft niet bij een avondklok).
 • Winkels en Horeca blijven open, terrassen worden vergroot (gemeente handhaaft alleen op 1,5 meter en excessen).
 • Verzorgingshuizen gaan nooit volledig op slot. Partners en kinderen altijd op bezoek familielid.
 • Coronapaspoort nergens verplicht. Medisch dossier is en blijft persoonlijk.

2.   Stadhuis niet op Willemsoord!

 • Doormiddel van een correctief bindend referendum moeten burgers een locatie kunnen kiezen.
 • Keuze bestaat uit minimaal 3 locaties voor bestuurscentrum en kantoren (backoffice).
 • Volwaardige servicebalies in Den Helder en Julianadorp (één servicebalie kan in bestuurscentrum)
  •  

3.   Referendum belangrijke besluiten!

 • Bij belangrijke gemeentelijke besluiten wordt de burger betrokken, correctief bindend
  referendum!
 • landelijke en provinciale verkiezingen worden standaard referenda data waar één of meerdere referenda kunnen worden voorgelegd aan de inwoners.
 • Referenda kunnen door iedere burger met 100 handtekeningen worden aangevraagd.

4.   Opheffen ketenpartners als Zeestad BV/CV, Willemsoord BV & Port of Den Helder!

 • Stad- en havenontwikkeling moet weer een democratisch proces worden, zonder monopoly.
 • Ontbinding van Zeestad, Willemsoord en Port of Den Helder levert op langere termijn een aanzienlijke besparing van personeelskosten.  

5.   Opschoning ambtelijk apparaat!

 • Burgemeester en Wethouder moeten binnen jaar ingezetenen zijn van Gemeente Den Helder
 • Vervangen gehele ambtelijke top, directie.
 • Geen externe inhuur.
 • Carrièrekansen medewerkers wonend in Den Helder, Julianadorp & Huisduinen.
 • 75 % van ambtenaren moet wonen in Den Helder, Julianadorp of Huisduinen.

6.   Behoud van volwaardig Ziekenhuis!

 • incl. spoedeisende hulp en alle medische faciliteiten!
 • Patiënten worden alleen naar Alkmaar vervoert als echt niet anders kan.

7.   Betere bereikbaarheid van Den Helder en Julianadorp!

 • Lobby in Den Haag moet beter en intensiever. Binnen 4 jaar goedkeuring voor;
 • Verbreding van N250 via N99 naar A7.
 • Beter openbaar vervoer naar Julianadorp en Huisduinen, ook in avond tot laatste trein.
 • Ravelijnbrug voor ontsluiting Teso.
 • Dubbel spoor richting Alkmaar.

8.   Betere Jeugd & Ouderenzorg!

 • Geen wachttijden bij spoedhulp! Snelle afhandeling van zorg op maat.

9.   Betaalbare woningen (jongeren), nul trede woningen ouderen!

 • Meer huurwoningen jongeren t/m 25 jaar, max € 550,- per maand.
 • Ouderen moeten huurprijs gezinswoning mee kunnen verhuizen naar appartement.
 • Bij woningbouwprojecten moet 40% beschikbaar zijn voor sociale huur.
 • Bij woningbouwprojecten moet 20% van koopwoningen te koop zijn onder € 250.000,-

10.  Winkelgebieden

 • De winkelgebieden liggen te verspreid over de gemeente, waardoor er geen stadskern meer is.
 • Binnenstad Den Helder en Riepel Julianadorp kerngebieden winkels incl. funshoppen.
 • Wijkwinkelcentra terug naar basis met Supermarkt, Bakker, Slager Groenteboer, Kapper & afhaalhoreca.
 • Ravelijncentrum alleen grootwinkelbedrijven woon en doe het zelf. Geen supermarkten