Helder Onafhankelijk!

Verkiezingsprogramma 2022

Binnenkort is het zover. We beginnen in het eerste kwartaal van 2021 met de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma van 2022.

Onze achterban bepaalt mee wat er in het verkiezingsprogramma komt te staan. Binnenkort beginnen de enquêtes over de onderwerpen van 2022.

Helder Onafhankelijk zal met een verkiezingsprogramma komen, waar de burger voorop komt te staan. De gemeente zal de hand op de knip moeten gaan houden op megalomane projecten als nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord.

Maar ook verbonden partijen als Zeestad, Port of Den Helder en Willemsoord, moet terug naar de gemeentelijke organisatie. Waarom zouden we betalen voor dure directeuren, als de eigen medewerkers van de gemeente het zelf kan, of nog beter.

Ook externe inhuur op het gemeentehuis zal aan banden worden gelegd. Eén externe medewerker is even duur als twee medewerkers in fulltime dienst binnen de gemeente. Onze medewerkers moeten binding hebben met onze stad. Ambtenaren moeten zich vanuit iedere laag kunnen opwerken naar de hoogste functies binnen het ambtelijk apparaat.

Heeft u nu al onderwerpen die in u graag terug ziet in de raadsperioden 2022-2026, dan kunt u die nu al sturen aan verkiezingsprogramma@helder-onafhankelijk.nl