Helder Onafhankelijk!

Beloften maakt schuld! En die schuld gaan wij de komende 4 jaar inlossen!

Zoals u bij andere partijen zien, wordt er door alle partijen weer veel beloften gedaan. Maar hebben ze de afgelopen 4 jaar ook echt moeite gedaan, om de beloftes aan u waar te maken? Nee dus!

Politieke partijen draaien als een blad van een boom in de wind wanneer het gaat om hun verkiezingsbeloften. Dat is omdat ze niet luisteren naar u als kiezer, maar naar hun onzichtbare meesters op de achtergrond.

Helder Onafhankelijk! doet u geen belofte, maar voert de taak uit die u ons meegeeft!

  • Geen stadhuis op Willemsoord. Direct na de verkiezingen de bouw stilleggen!
  • Referendum bij belangrijke besluiten. De burger wordt echt betrokken bij besluiten!
  • Wachttijden Wet maatschappelijke ondersteuning, maximaal binnen het wettelijk termijn van 6 weken!
  • Meer betaalbare sociale huurwoningen voor jongeren en mensen met lage inkomens!
  • Gemeentelijke belastingen mogen niet stijgen. Inflatie cijfer zegt niets over de koopkracht!
  • Betere Jeugd & Ouderenzorg. Geen wachttijden bij spoedhulp, en snelle zorg op maat!
  • Julianadorp zien als een Dorp, niet als een wijk!
  • Betere Bereikbaarheid van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. Verbreding van de N99 of N9. Ravelijnbrug voor ontsluiting Teso. En een beter Openbaar Vervoer!
  • Opheffen van geldverslindende gemeentelijke BV’s! Zoals Zeestad, Willemsoord en Port of Den Helder
  • Zwarte Piet is een maskerade, en hoort bij ons Sinterklaasfeest!

Helder Onafhankelijk staat voor wat ze zegt. Geen valse woorden, geen valse daden! Maar Helder, Onafhankelijk en Duidelijk, In Den Helder, Julianadorp en Huisduinen!