Helder Onafhankelijk!

Werk en inkomen

Mensen in bijstand moeten 1200 euro aan giften kunnen ontvangen' - Radar -  het consumentenprogramma van AVROTROS

Werk
Binnen de gemeente dient er voor te zorgen dat werkzaamheden die in Den Helder moeten  gebeuren zoveel mogelijk gedaan worden door de inwoners van Den Helder. Dit willen wij bereiken door zo min mogelijk externe partijen in te huren en zoveel mogelijk werk te verschaffen aan de (kleinere) Helderse bedrijven.

Daarnaast moeten we ons inzetten om structurele banen te creëren door nieuwe bedrijven aan te trekken in onze gemeente. Zowel in de maritieme sector, toeristensector als in de overige sectoren.

Om het vestigingsklimaat voor grote bedrijven te bevorderen kan er gekozen worden om bouwgrond op onze bedrijventerreinen beschikbaar te stellen. Bv 1000m2 bouwgrond per 25 medewerkers.

Als bijvoorbeeld de Kooyhaven wordt bebouwd door bedrijven die minimaal 25 medewerkers in dienst zouden hebben per 1000m2. Dan praten we over ruim 5000 arbeidsplaatsen.
Een investering die op langere termijn zeker de moeite waard is.

Daarnaast moeten we investeren in bedrijven binnen de toeristische sector. Ieder extra overnachting van toeristen levert banen op. Niet alleen bij de campings, hotels en vakantieparken, maar ook de middenstand profiteert van extra toerisme.

Gemeente Den Helder heeft een accountmanager bedrijven en economie, welke beter zou moeten worden ingezet. Geen afwachtende houding, maar actief benaderen van nieuwe bedrijven en onderhouden van relaties bij bestaande bedrijven. Deze accountmanager zou met de contacten binnen het Helderse bedrijfsleven ook een schakel kunnen zijn tussen bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inkomen
Het gemiddelde inkomen van de inwoners van Den Helder is betrekkelijk laag, vergelijken andere gemeente in Nederland. Deels komt dit voor uit de steeds grotere groep mensen die moeten leven van de AOW en eventueel een klein pensioen.

Daarnaast is de arbeidsmarkt in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen te eenzijdig en te krap.

De hoogopgeleide verlaten al op jonge leeftijd onze stad om te gaan studeren. Alleen komen zij niet terug om later in onze regio te gaan werken. Hierdoor is niet alleen het gemiddelde inkomen lager, maar ook de werkgelegenheid neemt hierdoor sterk af.

In bedrijven waar hoogopgeleiden nodig zijn vestigen zich niet zo snel in Den Helder, waardoor ook de banen binnen die bedrijven voor de wat lager opgeleiden uit blijven. Dit fenomeen moet worden doorbroken.

Er moeten bedrijven komen waar je mensen die wat lager zijn opgeleid kunnen groeien in een bedrijf. Je werk eigen maken is namelijk een manier om je eigen inkomen te vergroten.

Ook binnen het bedrijf gemeente Den Helder moet er meer worden ingezet op interne opleiding. Een ambtenaar die begint bij bijvoorbeeld de publieksbalie, moet in zijn/haar werkzame leven kunnen opklimmen tot uiteindelijk gemeentesecretaris. Hierdoor krijg je niet alleen zeer loyale medewerkers, maar er hoeft ook niemand meer van “buiten” worden ingehuurd. De ambtelijke top woont niet in Den Helder!

Iedereen moet met het inkomen kunnen groeien. Het is aan de gemeenteraad om alle belemmeringen de komende jaren weg te nemen. Een grote economische groei binnen onze gemeente is niet alleen goed voor de bedrijven en instellingen, maar zeker ook voor het inkomen van onze inwoners.


Uitkeringsgerechtigden
Helder Onafhankelijk! is van mening dat niemand kiest om in de bijstand te komen. Want van een bijstandsuitkering kan niemand het leven lijden zoals mensen dat graag zouden willen. Het is voor vele dan ook erg lastig om de maand uit te komen.

Door te weinig vacatures in de regio is het voor veel mensen ook moeilijk om weer deel uit te gaan maken van het arbeidsproces. Maar ook de gezondheid kan hiervoor een blokkade zijn.

Een steuntje in de rug kunnen vele uitkeringsgerechtigden gebruiken. Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat af en toe een tas met boodschappen van vrienden of familie geen invloed mag hebben op iemand zijn of haar uitkering.

Als een uitkeringsgerechtigde gebruik maakt van de voedselbank dan wordt dit niet bij het inkomen opgeteld. Waarom zou een tasje boodschappen van vrienden of familie wel moeten worden opgeteld bij het inkomen.

Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat iedere uitkeringsgerechtigden naast de € 1.200,- per jaar aan bijverdienste, van familie en vrienden af en toe een tas boodschappen mag ontvangen.

De gemeenteraad van Den Helder zal op korte termijn moeten vaststellen wat het maximale bedrag mag zijn van giften in natura (boodschappen). Waarbij ook rekening wordt gehouden bij de samenstelling van het gezin. Immers moet een alleenstaande ouder met 3 kinderen, meer monden voeden als een alleenstaande uitkeringsgerechtigden.

Daarnaast zal Gemeente Den Helder zich meer moeten gaan inzetten om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen met het vinden van een baan. Dit kan onder meer door mensen met een uitkering stage te laten lopen bij meerdere bedrijven om te kijken wat voor baan bij iemand past. De werkgever kan bij een stage van 6 maanden kijken of de persoon de werkzaamheden in het bedrijf aankan, voordat deze een vast contract kan worden aangeboden.

Hierdoor maakt de uitkeringsgerechtigde weer deel uit van het arbeidsproces. En de werkgever heeft voor kortere tijd een financieel voordeel, waardoor ze makkelijker mensen zullen aannemen die al wat langere tijd afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Want het is gewoon een gegeven dat hoe langer iemand leeft van een uitkering, hoe moeilijker het wordt om een passende baan te vinden.