Helder Onafhankelijk!

Wijkplatform

We constateren dat de wijkplatforms zich steeds meer opstellen als politiek- ambtelijke organisaties, met daarbij de politieke en ambtelijke belangen, waardoor zij als U-bocht- constructie voor de gemeenteraad fungeren.

Helder Onafhankelijk! is van mening dat deze organisaties laagdrempelig behoren te zijn en de belangen van de wijkbewoners dienen te behartigen.

De wijkplatformen mogen niet geleid worden door (oud) politici of ambtenaren. De besturen dienen onafhankelijk te functioneren. De wijkplatforms moeten opnieuw worden opgestart door mensen uit de wijk die geen enkele politieke achtergrond hebben. Dus ook niet voorkomen op de diverse kieslijsten voor verkiezingen.