Helder Onafhankelijk!

Willemsoord

Hoewel Willemsoord een duur betaalde en beslist ongelukkige start heeft gehad, is dit prachtige stukje Den Helder het werkelijk historische gedeelte van Den Helder. Het nautische, historische en industriële karakter van Willemsoord dient uitgangspunt te worden van de verdere ontwikkeling. Dat betekent o.a. dat de jachthaven ontsloten dient te worden.

Pleziervaartuigen moeten de haven gemakkelijk kunnen bereiken. Voor deze vorm van toerisme dienen de voorzieningen behoorlijk en voldoende te zijn. Met de verplaatsing van centrumfuncties naar Willemsoord is Helder Onafhankelijk het niet eens.

Willemsoord zou veel meer als onlosmakelijk onderdeel van Stelling Den Helder en de Napoleontische fortificaties onder de aandacht van toeristen moeten worden gebracht.

Willemsoord BV
Helder Onafhankelijk! is nog steeds van mening dat Willemsoord weer onder de verantwoording moet komen te vallen van Gemeente Den Helder. Willemsoord BV is dan wel voor 100% eigendom van Gemeente Den Helder, maar door de BV constructie heeft gemeenteraad heeft geen enkele invloed.

Daarnaast is het zeer zorgelijk dat Zeestad zich steeds meer gaat bemoeien met de exploitatie van Willemsoord BV. Ook hier staat de gemeenteraad buiten spel.

De gemeenteraad ligt al sinds 2014 te slapen, en heeft geen enkele actie ondernomen om meer invloed op Willemsoord te krijgen. Helder Onafhankelijk! wil dan ook op korte termijn Willemsoord weer onderbrengen binnen de ambtelijke organisatie.

Hotel op Willemsoord
Helder Onafhankelijk! is tegen de bouw van een hotel op Willemsoord. Willemsoord dient zijn maritieme functie te behouden, waarbij ook grootschalige evenementen in de buitenlucht mogelijk blijven.

Verder vinden wij het niet kunnen dat een projectontwikkelaar, en tevens eigenaar van diverse horecagelegenheden op Willemsoord een monopoly positie kan creëren met de bouw van een horecaplein met een hotel.

Geen stadhuis op Willemsoord
Helder Onafhankelijk! is tegen de bouw van het Stadhuis op Willemsoord. En zal ook alles in het werk stellen om het stadhuis op deze locatie tegen te houden. Iets wat ons eerder in samenwerking met de buurtbewoners is gelukt met het voornemen om het stadhuis op stationslocatie te bouwen.

Voor Helder Onafhankelijk! is geen nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord een speerpunt. U vind ons uitgebreide standpunt dan ook onder “Gemeentehuis / Stadhuis”, waar we ook uitgebreid ingaan op de alternatieven.

Gerelateerde punten;
– Gemeentehuis / Stadhuis
– Hotel op Willemsoord
– Alternatief voor Willemsoord gebouw 66