Helder Onafhankelijk!

Windmolens op Zee

Het is van levensbelang dat Den Helder op zoek gaat naar nieuwe energiebronnen, werkgelegenheid en economische vooruitgang. Windmolens zijn ons inziens een goede mogelijkheid om al deze doelen tegelijk te bewerkstelligen. Windmolens dienen buiten de zichtzones van Den Helder te komen.

Daarnaast is het belangrijk dat bij plaatsing van windmolenparken ook de visserijsector wordt betrokken. Er moet worden voorkomen dat de visserij verdwijnt door te veel en/of te grote windmolenparken.

Wat betreft windmolens op het land kan Helder Onafhankelijk! duidelijk zijn.
Naast het feit dat wij een defensiestad zijn, en hierdoor ruimte voor windmolens op land zeer beperkt is. Zijn wij tegenstanders van windmolenparken in de buurt van woningen. Hieronder vallen dus ook woningen in onze buitengebieden.