Helder Onafhankelijk!

Woningstichting

Woningstichting Den Helder dient zich bezig te houden met haar kerntaak, namelijk het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale woningbouw. Dat betekent dat alle taken, welke Woningstichting nu er bij doet (makelaar en projectontwikkelaar spelen, zich bezighouden met buurtwerk) met medewerking van de gemeente worden afgebouwd en deze opnieuw bij de gemeente of andere maatschappelijke organisaties -waar deze taken thuishoren- komen te liggen.
Woningstichting heeft meerdere bedrijven waaronder ook Helder Vastgoed BV. Ook de onderliggende BV’s zullen zich moeten aanpassen en de focus leggen bij de sociale huurwoningen. Er moet prioriteit worden gesteld bij starterswoningen voor jongeren.

Verder zal Woningstichting met zijn onderliggende BV’s commerciële panden zoals winkelpanden moeten gaan afstoten.
Het monopolie in onder andere de binnenstad wordt te groot. Woningstichting heeft bij gemeente Den Helder een garantstelling.

Deze garantstelling heeft de stichting nodig om faillissement te voorkomen. De garantstelling is afgegeven voor sociale woningbouw, en de gemeente kan niet garantsteller zijn voor commerciële activiteiten. De garantstelling zal in takt blijven als woningstichting 8 van de 10 huizen bouwt voor sociale huur. Als Woningstichting niet terug gaat naar de kerntaak, zal de garantstelling worden afgebouwd.

Daarnaast zal Woningstichting zich de komende jaren expliciet moeten gaan richten op betaalbare woningen met een maximale huur van € 550.- per maand (zonder subsidieregeling). Verder moeten er betaalbare woningen komen voor senioren, zodat zij kunnen doorstromen en meerdere eengezinswoningen vrij komen.

Verder vind Helder Onafhankelijk! dat Woningstichting zich moet gaan richten op de verbetering van de bestaande woningvoorraad.

Binnen 4 jaar moet iedere sociale huurwoning in onze gemeente op juiste wijzen zijn geïsoleerd. In de tijd van hoge energiekosten, is het niet uit te leggen dat de mensen met lagere inkomens woonachtig zijn is slecht geïsoleerde huizen.