Helder Onafhankelijk!

Zeestad

Zeestad en Woontij sluiten zich aan bij Helderse Uitdaging - Helderse  Uitdaging

Zeestad is wat ons betreft een volstrekt overbodige instelling en dient zeker niet tot nut van het algemeen in Den Helder.

Helder Onafhankelijk wil dat de gelden voor Ruimtelijke Ordening en Beheer weer terug gaan naar de gemeente. Zeestad en haar ondoorzichtige CV- en BV- constructies zorgen er op dit moment voor dat de gemeente -en dus de bevolking-  steeds minder grip heeft op zaken, die in de toekomst  de stad en haar bewoners aangaan.

Helder Onafhankelijk wil al haar invloed uitoefenen om Den Helder weer zijn eigen waarde terug te geven. Het geharrewar met Zeestad is een onwenselijke, onwerkbare en onverkwikkelijke situatie. De directeur van Zeestad is -ongekozen en ongewild door de bevolking- de loco-burgemeester van Den Helder geworden.

Helder Onafhankelijk kan dit niet langer accepteren!

Helder Onafhankelijk eist daarom de volledige ontmanteling en opheffing van Zeestad en de megalomane geldverslindende projecten, waarin deze Den Helder verstrikt heeft!

Zeestad kost de burgers veel geld, heel veel geld. Geld, dat beter besteed kan worden aan de daadwerkelijke stedelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Wanneer Den Helder niet ophoudt met de organisatie Zeestad, gaat dat de inwoners van Den Helder en hun kinderen in de toekomst heel veel extra geld kosten.

Update mei 2021
In mei 2021 heeft Helder Onafhankelijk! de Provincie Noord Holland gevraagd wat zij als aandeelhouder van Zeestad BV/CV vinden van de financiële risico’s van het bouwen van een stadhuis op Willemsoord. Helder Onafhankelijk! krijg daarover het volgende antwoord;

De gemeente Den Helder is opdrachtgever voor de ontwikkeling van het stadhuis. De gemeente heeft hiervoor Zeestad ingehuurd als projectontwikkelaar.

De ontwikkeling van het stadhuis is geen onderdeel van de reguliere exploitatie van Zeestad, waar de provincie als aandeelhouder risicodragend in participeert.

Daarom is PNH dus ook niet financieel aansprakelijk voor eventuele financiële tegenvallers in relatie tot de ontwikkeling van het stadhuis.  

Het blijkt dus dat gemeente Den Helder Zeestad BV/CV projecten laat uitvoeren die buiten de reguliere exploitatie en afspraken met de Provincie. De doelstelling van de samenwerking tussen Gemeente Den Helder en Provincie Noord Holland is dan ook komen te vervallen.

Het College van Burgemeester en Wethouders houd hiermee de gemeenteraad van Den Helder onrechtmatig op afstand. De Gemeenteraad is voor alle projecten buiten de reguliere exploitatie financieel verantwoordelijk, maar heeft inhoudelijk niet de mogelijkheid om de exploitatie van Zeestad te sturen.

De projecten binnen de afspraken tussen Gemeente Den Helder en de Provincie Noord Holland zijn inmiddels afgerond, waarmee er geen reden meer bestaat om Zeestad BV/CV in stand te houden.

Zeestad BV/CV wordt nu alleen nog gebruikt om projecten van onder meer Woningstichting Den Helder uit te voeren zonder dat de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Hierbij als voorbeeld het Dijkzone project wat Woningstichting wil uitvoeren aan de dijk.